Invandrarna i 1700-talets Göteborg

Judarna i Sverige under 1600 – 1800-talet Personer som tillhörde vissa grupper, t ex judar, turkar och morianer, skulle enligt kyrkolagen från 1686 ges kristendomsundervisning, döpas och därmed anpassas till det svenska samhället. Just den religiösa renlärigheten kom länge att hindra invandring till Sverige och stadigvarande bosättning i landet för vissa folkgrupper och religiösa minoriteter.

Kryddorna

GALINGALE, Alpinia galanga (eller Galangal eller Galanga) [guh-LANG-guhl]. I engelska källor efter medeltiden, kan Galingale ibland betyda/syfta på roten från Cyperus longus (denna ätbara rot är rosa aktig och har en doft av rosor när den tillagas). Det är inte denna rot som här åsyftas, utan två ganska olika rötter som importerades till Europa, från

Teéts historia

Allt började med kaffet I Fjärran östern hade te druckits långt innan Holland i början av 1600-talet fraktade den första stora lasten med sig till Europa. Det blev framförallt aristokratins dryck, eftersom priset på te var så högt. 1704 öppnades ett coffehouse (kaffehus) i London av Thomas Twining. Dit kunde folk komma för att dricka

Kaffet introduceras i Sverige

I ett flertal utländska böcker som behandlar kaffets historia kan man läsa att kaffet introducerades i Sverige år 1674. Var och hur förtäljer inte böckerna. Den förste svensk som man verkligen vet har smakat på kaffet är Claes Rålamb, som var Karl X Gustavs sändebud i Turkiet 1657. I Turkiet fick han vid ett flertal

Jordbruket

Jordbruket De allra flesta svenska undersåtar på 1700-talet hade sin huvudsakliga inkomst av jordbruk och boskapsskötsel, som bönder eller jordbruksarbetare, men också som statstjänstemän – de flesta av dessa, framför allt officerare och präster, avlönades med statlig jord genom indelningsverket. (Också städernas borgare höll sig ofta åtminstone med kreatur.) Bönderna bodde ännu 1750 vanligtvis i

Befolkningsutveckling

Efter slutet av det stora nordiska kriget(1700-1721) omfattade det svenska riket utom det nuvarande Sverige också det nuvarande Finland samt två områden i norra Tyskland. Från och med 1749 finns det en någorlunda säker befolkningsstatistik, den äldsta i världen. Enligt denna hade det nuvarande Sverige 1749-50 knappt 1,8 miljoner invånare och Finland drygt 400 000.

1700-talsborgerlighetens sammansättning och viktigaste idéer

2008-02-28 rub-ostind1B350.gif (7324 bytes) 1700-talsborgerlighetens sammansättning och viktigaste idéer Borgerligheten skilde sig skarpt från såväl adeln “ovanför” som de kroppsarbetande klasserna “nedanför”. Inom borgerligheten rådde stora inkomst- och förmögenhetsskillnader. De välbärgade företagarnas livsstil var mönstret som tjänstemännen och de fria yrkesutövarna försökte efterlikna. En mellanställning mellan borgerligheten och kroppsarbetarna intog de arbetande småföretagarna (“småborgerligheten”), som

Några gamla mått och vikter

Mått för fartygs lastförmåga Läst (‘svår läst’), fastställd 1725 till ca 2,5 ton  Rymdmått för torra varor,  t ex tröskad säd tunna ca 150 liter spann ca 75 liter skäppa ca 40 liter fjärding ca 18 liter kappe ca 5 liter kanna ca 2,6 liter  För smör drittel ca 50 kg  För våta varor tunna ca 125 liter ankare ca 40 liter kanna ca 2,5 liter

Europa på 1700-talet

Från och med Westfaliska freden 1648 och fram till Första världskrigets slut 1918 bestämde ett litet antal stormakter “storpolitiken” på den europeiska kontinenten. Den så kallade maktbalanspolitiken innebar att en stormakt som hotade att öka sitt inflytande omedelbart fick två eller flera av de andra mot sig. Många gånger ledde maktbalanspolitiken till krig. På kartan

Sjöfarten under 1600-talet

Under 1600-talet var européerna alltså i princip tvungna att uppträda som hövliga gäster i de flesta asiatiska hamnar. Undantaget var nederländarna i nuvarande Malaysia och Indonesien: för att kunna skydda sin ensamrätt på handeln med kryddor drevs det nederländska ostindiska kompaniet in på en ganska kostsam erövringspolitik. På kartan kan Du se hur stor del