Några gamla mått och vikter

Mått för fartygs lastförmåga
Läst (‘svår läst’),
fastställd 1725 till ca 2,5 ton 

Rymdmått för torra varor, 
t ex tröskad säd
tunna ca 150 liter
spann ca 75 liter
skäppa ca 40 liter
fjärding ca 18 liter
kappe ca 5 liter
kanna ca 2,6 liter 

För smör
drittel ca 50 kg 

För våta varor
tunna ca 125 liter
ankare ca 40 liter
kanna ca 2,5 liter
stop ca 1,3 liter
kvarter ca 33 cl
jumfru ca 8 cl 

Vikter
skeppund (20 lispund) ca 170 kg
centner (100 skålpund) 42,5 kg
lispund (20 skålpund) ca 8,5 kg
skålpund (32 lod) 425 g
lod ca 13 g 
Guld- och silvervikter
uns (2 lod eller 4 kvintin)
26,3 g silver, 27,9 g guld
mark (24 örtugar) ca 195 g
örtug ca 8 g
öre ca 3 g 

Längdmått
Svensk mil (18000 alnar) 10,689 km
fjärdingsväg 2,672 km
famn (3 alnar) 1,78 m
aln (2 fot) 59,4 cm
fot (2 kvarter) 29,7 cm
kvarter (6 tum) 14,82 cm
tum 2,47 cm