Överlägsenheten till sjöss

Överlägsenheten till sjöss gjorde det ganska lätt för européerna att ockupera och behärska mindre öar, särskilt sådana som var beroende av tillförsel över havet, men till lands var det bara i Amerika som de kunde bygga upp större välden.

På Afrikas och Asiens fastland dröjde det däremot innan européer kunde regera över mera än enstaka befästa platser utmed kusterna och en bit in längs några segelbara floder. I båda världsdelarna fanns det nämligen mäktiga härskare, som hade stora arméer och, speciellt i Asien, egna skjutvapen.

På kartan kan Du se namnen på några av de större statsbildningarna i Afrika på 1700-talet. Afrika var ingalunda “tomt” eller “kulturlöst” innan européerna erövrade kontinenten i slutet av 1800-talet! Men de europeiska skeppens närvaro förändrade ändå Afrika på ett djupgående sätt: européerna köpte och lastade ombord på sina skepp så många slavar som de afrikanska härskarna kunde leverera, och de betalade för slavarna med skjutvapen (musköter) och ammunition. Den afrikanske härskare som inte ville jaga slavar kunde inte utrusta sina soldater med musköter och måste därför se sina egna undersåtar bli bortrövade som slavar, vilket gav upphov till en våldsspiral: för att kunna skydda sina undersåtar måste härskaren gå i krig för att fånga slavar. Och så vidare. Från slutet av 1600-talet och under hela 1700-talet härjades stora delar av den afrikanska kontinenten av ständiga krigståg.Men européerna kunde inte själva bege sig på slavjakt i Afrikas inre.

I Asien behärskades under hela 1600-talet det jättelika området från Bosporen till Bengaliska viken av tre mycket starka imperier, de s k krutimperierna:

i väster Osmanska riket (som på den tiden sträckte sig ännu längre in i Europa än vad kartan visar)
i mitten safavidernas persiska rike i Iran, Turkmenistan och västra Afghanistan
i öster Mughalimperiet (“Stora Moguls rike”), som i slutet av århundradet omfattade nästan hela den indiska subkontinenten.
I dagens Burma (Myanmar), Thailand, Laos, Kambodja och Vietnam fanns folkrika stater med gamla kulturtraditioner. Norr om dessa sträckte sig det väldiga kinesiska imperiet en bra bit längre norrut än dagens Kina. Under Manchukejsarna (Qingdynastin) blev Kina större och mäktigare än någonsin förut – 1683 stoppade man ryssarna norr om Manchuriet och tvingade dem att dra sig tillbaka en bra bit. Portugiserna fick på nåder vara kvar i Macao under kinesisk kontroll, men inga andra européer fick bosätta sig året runt på kinesiskt område, inte ens på handelsplatsen vid Kanton.

I Japan till sist hade man kastat ut alla européer redan vid mitten av 1600-talet. Under 200 år fick inga andra europeiska fartyg än nederländska komma för att handla, och bara till en liten ö i Nagasakis hamn.